Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Giá trị mang lại từ việc triển khai Chiến lược phát triển xã hội số trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/12/2023 04:24:25 Xem cỡ chữ Google
Xã hội số là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hoá số. Xã hội số với 3 đặc trưng cơ bản: (1) Công dân số được đặc trưng bởi danh tính số, phương tiện số, kỹ năng số và tài khoản số. (2) Kết nối số được đặc trưng bởi khả năng kết nối mạng của người dân, bao gồm tỷ lệ dân được phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng và tỷ lệ người dùng Internet. (3) Văn hóa số được đặc trưng bởi mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng dịch vụ số trên mạng, mức độ sử dụng các dịch vụ y tế số, giáo dục số của người dân.

Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về Chiến lược quốc gia phát triển xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU để tổ chức thực hiện theo lộ trình phù hợp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng, đời sống cho nhân dân, trọng tâm là các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, môi trường… Từng bước xây dựng xã hội số tỉnh Yên Bái văn minh, hiện đại, hình thành thói quen sử dụng công nghệ số, xây dựng và phát triển công dân số, văn hóa số, làm cho người dân hài lòng và hạnh phúc thông qua việc sử dụng các công nghệ số. Đồng thời, là căn cứ để các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện chiến lược phát triển xã hội số trên địa bàn tỉnh sẽ mang lại nhiều giá trị quan trọng và đa chiều cho cả cá nhân, doanh nghiệp và xã hội nói chung như: (1) Tăng cường tiện ích và thuận lợi: Xã hội số cung cấp các dịch vụ và tiện ích trực tuyến giúp tăng cường sự thuận lợi và tiện ích cho mọi người. Việc thực hiện các dịch vụ trực tuyến như thanh toán điện tử, chăm sóc sức khỏe trực tuyến và giáo dục trực tuyến giúp giảm thời gian và chi phí di chuyển; (2) Tạo cơ hội tiếp cận và kết nối thông tin: Xã hội số mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và kết nối giữa mọi người trên khắp thế giới. Điều này tạo ra cơ hội mới cho giao lưu văn hóa, truy cập thông tin và hợp tác quốc tế; (3) Có thể tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và tăng cường năng suất. Các doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất, quảng bá sản phẩm, và tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới; (4) Cung cấp các phương tiện mạnh mẽ để giáo dục và đào tạo. Học trực tuyến, tài nguyên giáo dục trực tuyến, và các nền tảng học điện tử giúp mở rộng phạm vi giáo dục và tạo ra cơ hội học tập cho mọi người mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý; (5) Cung cấp các giải pháp thông minh để quản lý nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm, cải thiện dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng để cải thiện chất lượng sống cho người dân mang lại giá trị cho cuộc sống.

Triển khai Chiến lược phát triển xã hội số không chỉ mang lại những cơ hội kinh tế mới mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra môi trường thịnh vượng cho cộng đồng, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo thông qua việc tạo ra môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Điều này có thể tạo ra những cơ hội mới cho các ngành công nghiệp và kích thích tinh thần khởi nghiệp. Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo nhờ các giải pháp xã hội số có thể được sử dụng để cải thiện an sinh xã hội, bao gồm quản lý thông tin y tế, hỗ trợ xã hội và chăm sóc người cao tuổi.

Đối với Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đề ra 11 mục tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó riêng năm 2024 phấn đấu thực hiện:  (1) Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 66%; (2) Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 60%; (3) Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 70%; (4) Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 40%; (5) Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt 60%; (6) Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt 60%; (7) Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 45%; (8) Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt 25%; (9) Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 85%; (10) Tỷ lệ các cơ sở đào tạo cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 65%; Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 60%.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành đã chi tiết và tích hợp với sự hợp tác giữa các cấp quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, phát triển hạ tầng mạng và kết nối internet để đảm bảo mọi người trên địa bàn có thể tiếp cận dễ dàng. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như trung tâm dữ liệu, các trung tâm công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức địa phương; Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ địa phương phát triển, bằng cách cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ tài chính; Hợp tác với các doanh nghiệp để triển khai các giải pháp công nghệ trong các ngành công nghiệp địa phương; Phát triển các chương trình giáo dục và đào tạo về kỹ năng số cho cộng đồng và nguồn nhân lực địa phương; Khuyến khích sự hợp tác giữa trường học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng chương trình đào tạo phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường lao động; Hỗ trợ phát triển và triển khai các ứng dụng và dịch vụ công cộng trực tuyến như quản lý thông tin y tế, giáo dục trực tuyến, và dịch vụ hành chính điện tử; Tạo điều kiện cho sự sáng tạo bằng cách tổ chức các sự kiện, cuộc thi, và hỗ trợ các start-up công nghệ; Hỗ trợ xây dựng hệ thống thanh toán điện tử và cơ sở hạ tầng để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào thị trường trực tuyến; Thiết lập các biện pháp bảo mật mạng và quy định về quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và doanh nghiệp; Hỗ trợ việc đào tạo và nâng cao năng lực cho cộng đồng về an ninh mạng và quản lý dữ liệu; Tổ chức các sự kiện và chương trình để khuyến khích sự tương tác và hợp tác trong cộng đồng; Xây dựng các diễn đàn trực tuyến và nền tảng giao tiếp để cộng đồng có thể chia sẻ ý kiến, ý tưởng và thông tin; Thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá để đo lường tiến triển của chiến lược xã hội số; Thu thập phản hồi từ cộng đồng và doanh nghiệp để điều chỉnh chiến lược theo thời gian. Đảm bảo rằng quá trình phát triển xã hội số được thực hiện một cách công bằng và bao gồm sự tham gia của tất cả các phân khúc xã hội.Tổ chức các cuộc họp và đối thoại cộng đồng để đảm bảo mọi người có cơ hội để bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến. Những phương hướng này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của từng tỉnh và đáp ứng nhu cầu cụ thể của cộng đồng địa phương.

Có thể khẳng định rằng triển khai chiến lược phát triển xã hội số trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ mang lại nhiều giá trị quan trọng và đa chiều cho cả cộng đồng và kinh tế địa phương.

Trước tiên là tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các start-up và doanh nghiệp nhỏ, thông qua việc kích thích sự sáng tạo và sử dụng công nghệ để cải thiện quy trình sản xuất và tiếp cận thị trường.

Thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục: Khuyến khích sự đổi mới trong giáo dục bằng cách triển khai các giải pháp giáo dục trực tuyến, cung cấp nguồn lực học tập trực tuyến và tạo cơ hội đào tạo cho giáo viên về công nghệ.

Thứ ba là tăng cường tiện ich dịch vụ công cộng: Cung cấp các dịch vụ công cộng trực tuyến như quản lý thông tin y tế, dịch vụ hành chính điện tử, và giao thông công cộng thông minh để tối ưu hóa trải nghiệm cư dân địa phương.

Thứ tư là thúc đẩy nguồn nhân lực địa phương: Phát triển kỹ năng số trong cộng đồng để tăng cường khả năng cạnh tranh của người lao động địa phương trên thị trường lao động toàn cầu. Tạo ra cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số.

Thứ năm là sử dụng công nghệ để quản lý tài nguyên tự nhiên một cách hiệu quả hơn và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Tăng cường khả năng giám sát và dự báo về biến đổi khí hậu và các rủi ro môi trường.

Thứ sáu là tăng cường an sinh xã hội: Cung cấp các dịch vụ y tế trực tuyến, theo dõi sức khỏe thông qua thiết bị kết nối để cải thiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hỗ trợ các dự án xã hội và cộng đồng thông qua sự kết hợp của công nghệ và các giải pháp xã hội.

Thứ bảy là thúc đẩy du lịch và văn hóa: Phát triển các ứng dụng du lịch thông minh, cung cấp thông tin du lịch, đặt phòng và dịch vụ du lịch trực tuyến. Tạo ra các trải nghiệm du lịch ảo và tương tác trực tuyến để quảng bá văn hóa địa phương.

Đồng thời, khuyến khích sự đổi mới trong cộng đồng thông qua các sự kiện, cuộc thi, và hỗ trợ các dự án nghệ thuật và sáng tạo. Tạo ra các không gian làm việc chung và sân chơi sáng tạo để khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ ý tưởng. Áp dụng công nghệ để nâng cao an ninh cộng đồng, từ quản lý giao thông đến giám sát an ninh. Phát triển các hệ thống cảnh báo và ứng phó nhanh chóng với tình huống khẩn cấp.

Những giá trị này không chỉ tác động tích cực đối với cộng đồng địa phương mà còn đóng góp vào quá trình phát triển bền vững và hiện đại hóa của tỉnh. Đồng thời, sự triển khai của chiến lược phát triển xã hội số cũng đặt ra những thách thức và yêu cầu quản lý thông minh để đảm bảo rằng lợi ích của công nghệ được phân phối một cách công bằng và bền vững.

Theo https://sotttt.yenbai.gov.vn/

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h