Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

10/10/2023 04:13:58 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

 

Theo http://www.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h