Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Văn Yên - địa phương duy nhất của tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thực hiện Đề án 06

26/12/2023 02:45:40 Xem cỡ chữ Google
Với nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Yên là 1 trong 17 tập thể thuộc các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước và là huyện duy nhất của tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Đề án 06 (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”).

Theo đó, huyện đã chỉ đạo UBND cấp xã thành lập và duy trì 25/25 tổ công tác cấp xã, 172/172 tổ công tác cấp thôn để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung quán triệt, phổ biến đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06 nhằm thay đổi nhận thức của người dân về công tác chuyển đổi số; tạo và công khai mã QR các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

100%  xã, thị trấn trên địa bàn huyện được bố trí địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 344 thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện và 107 TTHC cấp xã có liên kết với cơ cở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến thời điểm hiện tại, 100% thủ tục hành chính tại cấp huyện và cấp xã không yêu cầu người dân cung cấp số hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện.

Cùng với đó, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện đã triển khai đón người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực: an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, lương hưu. 

Về nhóm phục vụ phát triển công dân số, đến nay, Công an huyện đã cấp 107.046 /107.046 CCCD, đạt 100% số người đủ điều kiện, được Bộ Công an công nhận hoàn thành cấp CCCD cho người đủ điều kiện ngày 15/6/2023; thu nhận 93.553 tài khoản mức độ 2 (vượt 151% chỉ tiêu UBND tỉnh giao); kích hoạt được 71.237 trường hợp (vượt 115% chỉ tiêu UBND tỉnh giao) 

Tính đến ngày 15/5/2023, Công an các xã, thị trấn đã thu thập, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư được 35.796 hộ, 144.513 nhân khẩu; Công an huyện đã hoàn thành 3 giai đoạn làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, hiện đang tiếp tục thực hiện một số nội dung làm sạch dữ liệu theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Tỷ lệ người dân thanh toán tiền phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 57,9 %. 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ diễn ra vào ngày 21/12 vừa qua, huyện Văn Yên là 1 trong 17 tập thể thuộc các bộ, ngành địa phương trong cả nước và là huyện duy nhất của tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Đề án 06.

Theo http://baoyenbai.com.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h