Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

BAN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC ĐI HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI

14/07/2023 08:19:17 Xem cỡ chữ Google
Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm

Từ ngày 01 đến 08/7/2023, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức đưa Đoàn đại biểu cấp huyện, xã, thôn, bản đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp, công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Thành phần Đoàn có 61 người, do Ông Đỗ Quang Vịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn.
Tại các địa phương đoàn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm, đón tiếp và làm việc với đoàn thành phần gồm Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban liên quan và Ban Dân tộc tỉnh. Đi thực tế học tập, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022- 2023. Thăm một số mô hình như nghề dệt thổ cẩm Làng Teng, mô hình nuôi hươu tại xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đại biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm phương pháp, công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Học tập, trao đổi kinh nghiệm phương pháp, chăn nuôi tại mô hình
nuôi Hươu xã Ba Thành huyện Ba Tơ
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện
Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi tại tỉnh Quảng Nam

Đoàn công tác đã học tập, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý trong việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc nói chung, Chương  trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Qua đó, đúc rút kinh nghiệm để về địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chính sách dân tộc tại địa phương và triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h