Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh làm việc với UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

07/08/2023 01:55:09 Xem cỡ chữ Google
Ban Dân tộc làm việc với huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện Chương trinh MTQG 1719

Sáng ngày 03/8/2023, Đoàn công tác liên ngành do ông Đỗ Quang Vịnh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Lao Chải, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha.

Toàn cảnh buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái

Theo báo cáo, tình hình phân bổ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình) tại huyện Mù Cang Chải được triển khai thực hiện 9/10 dự án với tổng nguồn vốn năm 2022-2023 là 125.993 triệu đồng.

Tại hội nghị sau khi nghe các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND huyện báo cáo tóm tắt các nội dung triển khai thực hiện Chương trình năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải báo cáo kết quả thực hiện Chương trình
Ông Đỗ Quang Vịnh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh kết luận buổi làm việc

Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình còn chậm, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của một số cơ quan, ban, ngành tham gia thực hiện chương trình chưa kịp thời, tiến độ triển khai nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các dự án chưa đạt về tiến độ, kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc ông Đỗ Quang Vịnh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang lại lợi ích to lớn cho người dân. Đồng chí đề nghị UBND huyện Mù Cang Chải cần chỉ đạo các ban, ngành liên quan, UBND các xã cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương đã được chỉ ra trong buổi làm việc; Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường sự phối hợp, nêu cao trách nhiệm để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện và tăng cường việc trao đổi thông tin đối với các sở, ngành của tỉnh để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, giao trách nhiệm cho từng bộ phận, đơn vị và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì lợi ích của Nhân dân./.

Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h