Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

BAN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC ĐI HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

10/10/2023 03:43:13 Xem cỡ chữ Google

Từ ngày 01 đến 08/10/2023, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức đưa Đoàn đại biểu cấp huyện, xã, thôn, bản đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thái Nguyên  và Bắc Giang.

Thành phần Đoàn có 55 người, do Ông Đỗ Quang Vịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn.

Tại các địa phương đoàn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm, đón tiếp và làm việc với đoàn thành phần gồm Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban liên quan và Ban Dân tộc tỉnh tỉnh Thái Nguyên  và Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại các địa phương.

Thăm một số mô hình như sản xuất chè tại Hợp tác xã Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên; mô hình chăn nuôi gà đồi và dê tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Hình ảnh đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất chè
tại Hợp tác xã Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
Hình ảnh đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình chăn nuôi gà đồi
tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Hình ảnh đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Đoàn công tác đã học tập, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Qua đó, đúc rút kinh nghiệm để về địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chính sách dân tộc tại địa phương và triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước giúp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống vươn lên thoát nghèo./.

Chu Thị Thu Cúc - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h