Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Hội nghị Tuyên truyền công tác nhân quyền năm 2024

05/07/2024 08:06:34 Xem cỡ chữ Google
Hội nghị công tác nhân quyền Ban Dân tộc tổ chức năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BDT ngày 12/4/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về triển khai công tác nhân quyền năm 2024. Ngày 19 và 20/6/2024, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền công tác nhân quyền năm 2024 trên địa bàn xã Suối Quyền huyện Văn Chấn và xã Bản Công huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái.

Hình ảnh Hội nghị tại xã Bản Công huyện Trạm Tấu

Tham dự 02 Hội nghị có 128 đại biểu gồm Bí thư; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; Bí thư Đoàn thanh niên xã; Bí thư chi bộ thôn, bản; Trưởng thôn, bản; Trưởng Ban công tác mặt trận; Công an viên; người có uy tín; Trưởng dòng họ và đại diện một số hộ dân trên địa bàn 2 xã.

Hình ảnh Hội nghị tại xã Suối Quyền huyện Văn Chấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Ngọc Đức – Trưởng Phòng Chính sách, tuyên truyền - Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung định hướng về Nhân quyền, ý nghĩa quan trọng của công tác nhân quyền, tầm quan trọng của quyền con người, quyền công dân, xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác nhân quyền năm 2024 có vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Phạm Thị Diệu Huyền - Chuyên viên Văn phòng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h